Header Image

Verantwoording en transparantie

ANBI-logoWij willen als stichting Sous les Arbres open en transparant opereren. Op deze pagina vindt u meer informatie over ons beleid, onze financiën en ANBI-status.

Het beleid voor nu en de komende jaren heeft Sous les Arbres vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan.
Download hier ons beleidsplan 2017-2019 >>

Sous les Arbres ontvangt (project)subsidies en giften voor het uitvoeren van haar activiteiten. Ook verwerft de stichting incidenteel inkomsten uit de verkoop van producties aan bijvoorbeeld omroepen, of bijvoorbeeld in de vorm van filmdocumentaires op dvd.
Download hier onze jaarrekening 2016 >>

Sous les Abres is geregistreerd als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan de stichting -onder voorwaarden- in veel gevallen meegenomen kunnen als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
Download hier onze ANBI-verklaring >>

 

Sponsoring en financiering van projecten

Sous les Arbres is opgericht dankzij een gift van de Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen.

Het project Staphorst in Beeld is gefinancierd door het coöperatiefonds van de Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland.

De documentaire Vreemdelingen & Bijwoners is gerealiseerd dankzij steun van de Provincie Overijssel, het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en de Gemeente Staphorst. De documentaire werd uitgezonden door rtv Oost en de EO (HollandDoc).

De documentaireserie Oerijssel is gerealiseerd dankzij de Provincie Overijssel, het Historisch Centrum Overijssel en het Zunnewende Festival. Beide delen van Oerijssel werden uitgezonden door rtv Oost.

Meer informatie over de projecten >>

 

Belangrijkste sponsors en partners:

 

Top

Voor uw gebruiksgemak gebruiken we cookies op deze website.